Programul Casa Verde 2016 este completat de Casa Verde Plus


programul Casa Verde

Programul Casa verde va fi revigorat in 2016 prin lansarea unei linii de finantare de 150 de milioane de lei, dedicata conceptului „Casa Verde Plus” urmand sa fie lansat oficial in luna august.

După cinci ani, reluam Programul Casa Verde in 2016 si pe langa sistemele de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, vom finanta si investitii care utilizeaza materiale pentru izolatie, cum ar fi canepa, lana sau piatra bazaltica, sisteme de acoperisuri, sisteme de eficientizare a consumului de resurse si sisteme de iluminat ecologice.

Beneficiarii acestui program vor fi persoanele fizice, asociatiile de locatari, institutiile publice, scoli, spitale, universitati. Acest program integrat, caruia eu îi spun „Casa Verde Plus„, va avea un buget total de 150 de milioane lei.

Pentru inlocuirea sistemelor de incalzire vor fi alocate 95 de milioane lei, iar pentru aceste elemente noi, de acoperisuri, izolatie, in jur de 45 de milioane,

a afirmat ministrul Cristiana Paşca Palmer.

In plus, sunt alocate in jur de 44 de milioane de lei pentru finantarea si finalizarea contractelor semnate in baza vechiului program „Casa Verde”.

Programul Casa Verde clasic, sa-i spunem asa, care a existat si in anul 2011, finanta instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire pentru persoanele fizice si juridice.

Exista inca o serie de contracte semnate la vremea respectiva si pot sa va spun ca sunt alocate in jur de 44 milioane de lei pentru finantarea si finalizarea acestor contracte”, a declarat ministrul.

Guvernul isi propune sa finanteze pentru anul 2016, proiecte si programe pentru protectia mediului in valoare de 790,1 milioane lei, aceasta suma fiind destinata atat pentru onorarea contractelor in vigoare, cat si pentru incheierea unor noi contracte de finantare.

Din sumele alocate pentru acest an se estimeaza ca in jur de 15.500 de persoane fizice vor beneficia de finantare. Spre comparație, in perioada 2011 – 2015, in jur de 25.000 de persoane fizice au beneficiat de finantare prin acest program.

Scopul Programului Casa Verde

Imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea incorecta a lemnului si a combustibililor fosili necesari pentru producerea energiei termice folosita la incalzirea locuintelor si apei calde menajere.

Stimularea utilizarii sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabila, nepoluante, prin finantarea proiectelor privind achizitionarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sistemelor clasice de incalzire.

Elementele de noutate in Programul Casa Verde Plus

Programul Casa Verde Plus aplica o abordare noua in piata. Ea vine in completarea programului Clasic.

O casa cu adevarat verde nu se poate limita doar la la sisteme de incalzire cu energie din surse regenerabile. Se refera la un concept cu adevarat ecologic. Un concept care implica strategii bioclimatice, eficienta energetica si o calitate superioara a mediului interior.

Pentru asta a aparut Plus-ul! Un program care sustine optimizarea energetica a cladirilor folosind materiale cu amprenta redusa de carbon, non-toxice si din surse regenerabile cu impact implicit asupra calitatii mediului interior.

Se vor finanta anul acesta, pe langa sisteme de incalzire, si materiale de izolatie ecologice cu ar fi: canepa, lana, vata bazaltica, celuloza sau zidaria din canepa si var, acoperisuri verzi, sisteme ecologice de iluminat.

„Suma maxima acordata unui beneficiar poate ajunge la 40.000 de lei. Cand am stabilit aceasta suma am luat in considerare un cost de 120 de lei/mp. Cheltuielile eligibile implica atat achizitia materialelor cat si manopera.

Pentru o casa cu amprenta de circa 90 de mp aceasta suma poate acoperi aproape integral costurile de termoizolare integrala a fatadei si acoperisului cu izolatie de 15 cm”, a declarat ministrul Mediului.

Banii se pot utiliza atat in cazul renovarii unei cladiri existente, cat si in cazul termoficarii unei locuinte nou-construita.

Acoperisurile verzi castiga tot mai mult teren in arhitectura moderna. Nu sunt doar o tendinta estetica, ci prezinta in acelasi timp avantaje economice si ecologice de necontestat: reducerea efectului de insula de caldura, izolatie termica si fonica, biodiversitate, relaxare in gradina de deasupra blocului.

In Germania, in acest moment, 10% din totalul acoperisurilor sunt verzi, iar in Elvetia normele legislative impun ca orice acoperis nou construit, mai mare de 500 de mp, sa fie realizat utilizand un astfel de sistem.

Tipuri de proiecte finantate prin Program

Se finanteaza urmatoarele instalatii pentru incalzire care utilizeaza energie regenerabila:
a) instalarea de panouri solare;
b) instalarea de pompe de caldura;
c) centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Suma maxima acordata fiecarui tip de proiect

– pana la 6000 Ron pentru instalatii de panouri solare;
– pana la 8000 Ron pentru instalatii de pompe de caldura;
– pana la 6000 Ron pentru instalatii de producerea energiei termice cu cazane pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Cine poate beneficia de Programul Casa Verde 2016?

Solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • este persoana fizica care isi are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
 • este proprietar/coproprietar al imobilului pe/in care se implementeaza proiectul;
 • imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
 • nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugetele locale, conform legislatiei nationale in vigoare;
 • in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.

Criterii de eligibilitate a proiectului

Este eligibil proiectul care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:
a) respecta prevederile nationale si comunitare privind protectia mediului;
b) proiectul vizeaza realizarea unei instalatii conform cu scopul Programului.

Unde se depun documentele pentru obtinerea finantarii

Dosarul de finanţare cu toate documentele obligatorii va fi depus personal de catre solicitant la sediul Agentiei Judetene pentru Protectia Mediului pe raza caruia isi are domiciliul.

Documente necesare pentru obtinerea finantarii

 • cerere de finantare nerambursabila completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original;
 • declaratie pe propria raspundere completata si semnata de catre solicitant, in original;
  copie de pe actul de identitate al solicitantului;
 • adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, in original;
 • extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/ coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabil la data depunerii.
 • copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala, pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu un intreg;
 • autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobile aflate in constructie, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere a lucrarilor emise in conformitate cu legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificările si completarile ulterioare;
 • adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii emisa de o banca comerciala, sau extras de cont;
 • certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul;
 • un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de incălzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si sesiunea de depunere.

Depunerea dosarului de finantare

 • lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate determina respingerea dosarului de finantare;
 • solicitantul poate depune dosarul de finantare incepand cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere;
 • un solicitant poate depune, in cadrul sesiunii de finantare, un singur proiect. In cadrul aceluiasi proiect se pot cumula doua tipuri de instalatii;
 • dosarul de finantare continand toate documentele obligatorii, va fi depus la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul;
 • documentele se vor depune intr-un singur exemplar;
 • dosarul se depune personal la agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul;
 • personalul agentiei judetene pentru protectia mediului cu responsabilitati in derularea Programului, verifica conformitatea administrativa a documentelor;
 • dupa constatarea conformitatii, cererea de finantare primeste numar de inregistrare de la agentia judeteana pentru protectia mediului, in ordinea sosirii;
 • documentele depuse de catre solicitant, insotite de fisa conformitatii administrative, vor fi introduse in plic de catre personalul agentiei judetene pentru protectia mediului si înaintate Autoritatii;
 • cererea de finantare se completeaza prin tehnoredactare computerizata. Nu se accepta cereri de finantare cu stersaturi sau completari facute manual.