1.Informații Generale

a)Introducere

GDPR este o reglementare unică, direct aplicabilă în toate statelemembre ale Uniunii şi înlocuieşte Directiva 95/46/CE şi, implicit,prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privirela prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie aacestor date.

S.C. Natural Heating S.R.L respectă protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice, prin urmare, aplică o politică de confidenţialitate şi securitate a datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile GDPR.

b)Operatorul

Noi, societatea Natural Heating, cu sediul in Craiova, BulevardulDecebal, nr. 85, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR,prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor dumneavoastră personale.

c)Responsabil de protecţie a datelor

Puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact: Lucian Milcu, tel: 0774-099.334, eMail: office@candle-romania.ro

2.Ce date cu caracter personal utilizăm?

Prelucrăm date de contact (nume, prenume, număr detelefon, adresa de e-mail, adresa postală), precum şi istoriculde cumparături pentru a interacţiona cu dumneavoastră.

Atunci când vă furnizăm un produs sau un serviciu, prelucrăm date precum cod numeric personal, serie şi număract identitate sau date bancare.De asemenea, atunci cand utilizaţi site-ul nostru, putem prelucrainformaţii despre dispozitivele utilizate pentru accesarea site-ului şidespre interacţiunea dumneavoastră cu site-ul.

3. De ce prelucrăm datele dumneavoastră?

S.C. Natural Heating S.R.L a obţinut datelepersonale direct de la dumneavoastră, pentru ca aţi interacţionat cu noi şi anume aţi achiziţionat unul din produsele sau serviciile vândute sau ne-atţi solicitat o ofertă.De asemenea, daca ne-aţi solicitat o ofertă sau aţi achiziţionat unprodus sau un serviciu,prelucrăm datele dumneavoastră pentru a va putea răspunde la solicitărişi pentru a vă furniza serviciul sau produsul respectiv.

4.Cine are acces la datele dumneavoastră?

Natural Heating SRL nu vinde, nu transferă, nu dezvăluieşi nu permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unorterţi care nu au legatură cu activitatea sa.

Pentru a putea atinge scopurile descrise la punctul 3, S.C. Natural Heating S.R.L poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracterpersonal altor entităţi sau furnizorilor de produse şi servicii angajaţi de S.C. Natural Heating S.R.L pentru interacţiunea cudumneavoastră, respectiv:

  • companii de transport sau curierat si operatori de logistică colaboratori cu S.C. Natural Heating S.R.L;
  • partenerilor S.C. Natural Heating S.R.L prin intermediulcărora sunt vandute şi/sau instalate produsele şi serviciile pe care lesolicitaţi;

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personalunor autorităţi publice (Parchet, Poliţie, instantele judecătoresti şialtor organe abilitate ale statului), în baza şi în limiteleprevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate deacestea.

5.Cât timp prelucram datele dumneavoastră?

Pentru a vă asigura o experienţă cât mai personalizată în interacţiuneacu noi, păstram datele dumneavoastră personale pentru o perioadă demaximum cinci ani de la ultima dumneavoastră interacţiune cu S.C.Natural Heating S.R.L, cu excepţia cazurilor în carereglementările legale aplicabile impun o perioadă mai mare de stocare.

6. Ce drepturi aveţi şi cum le puteţi exercita?

Intrarea în vigoare a GDPR vă asigură urmatoarele drepturi pe care le puteţi exercita în mod gratuit:

  • Sa solicitaţi corectarea datelor transmise, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;
  • Să vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră, pentru motiveintemeiate şi legitime ce ţin de situaţia dumneavoastră particulară. Încazul prelucrărilor în scop de marketing direct, vă puteţi opune oricând în mod gratuit şi fără justificare;
  • Aveți dreptul la portabilitatea datelor pe care ni le-ațifurnizat prin mijloace electronice pe baza consimțământului sau pentruexecutarea unui contract;
  • Să solicitaţi restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră;
  • Să solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră, cu excepţia situaţiei în care legea interzice ştergerea.

Puteţi exercita drepturile menţionate mai sus prin transmiterea unui e-mail la adresa office@candle-romania.ro. Pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal şi aintereselor dumneavoastraă vă putem solicita informaţii suplimentare înscopul identificării dumneavoastră.

7. Confidenţialitatea datelor dumneavoastră

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice şiorganizaţionale care să asigure confidenţialitatea, disponibilitatea şicorectitudinea datelor dumneavoastră.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special deprotecţie (codul numeric personal, seria şi numărul actului deidentitate, date bancare), sunt prelucrate în condiţii limitative şi înconcordanţăm cu dispozitiile legale aplicabile acestui tip de date, cuasigurarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea lor.

Vă asigurăm cămăsurile noastre de securitate sunt la cel mai înalt nivel şi ne angajăm săvă informăm la timp în cazul oricaror incidente de securitate ce arputea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.

Acest mesaj vă este transmis de S.C. Natural Heating S.R.L.

Vă mulţumim,
CANDLE România