Se pot folosi cazanele CANDLE cu puffere?

R: [Pufferspeicher = acumulator de căldură (ger.), sunt rezervoare cu capacitatea de peste 500 de litri și izolație corespunzătoare stocării agentului termic într-o instalație de încălzire.] Pentru a răspunde la această întrebare să vedem de ce se folosesc puffer-ele. Rolul lor este bine definit la funcționarea în tandem cu cazanele cu gazeificare și chiar cu cele cu ardere directă. Aceste cazane sunt ajutate să valorifice excesul de căldură din procesul de ardere care nu poate fi preluat de instalație și care altfel s-ar pierde prin coș, prin acumulare în volumul de apă al puffer-ului și folosirea ulterior consumării combustibilului.

Dar cazanele pe lemne CANDLE nu suferă de fenomenul "exces de căldură produsă", ele fiind capabile să livreze în fiecare moment cantitatea de căldură strict necesară sistemului. Dacă acesta are nevoie de doar 3KW, cazanul va livra cei 3KW pe timp limitat doar de volumul încărcăturii de lemn. Montarea unui puffer va avea două consecințe:

  • - scăderea randamentului global al instalației și a intervalelor de reîncărare, care se datorează pierderilor prin mantaua de izolație a puffer-ului (deloc neglijabilă ca suprafață) si funcționării îndelungate a cazanului în regim de putere mare și randament scăzut (87%);
  • - creșterea nejustificată și destul de importantă a costurilor de instalare și întreținere datorate montării acumulatorului respectiv și a echipamentelor suplimentare.

25 de ani vârsta de pensionare a cazanului?

R: Categoric! Să urmărim ce se întâmplă pe parcursul unui ciclu de ardere de 24 de ore în camera de combustie, a cărei înălțime, până la baza ușii de încărcare este de 140 cm. Grosimea patului de jar este în permanență de 10-20 cm. Pentru simplitatea calculului, vom considera 14 cm.

Prin urmare, în 24 de ore vom avea, pe înălțime: 140 cm (înălțimea camerei) : 14 cm (înălțime pat de jar) = 10 cilindri virtuali, iar fiecare cilindru va fi supus acțiunii directe a focului timp de: 24 ore : 10 cilindri = 2,4 ore.

Intuitiv, dacă aprindem focul astăzi la ora 17:00 la baza ușii superioare de încărcare, el se va găsi mâine la aceași oră la baza cazanului - deci focul nu arde în același loc, se mută mereu mai jos!

Treimea superioară, cu înălțimea de 60 cm, are un regim de stres al materialului mult mai scăzut, focul neavând contact direct cu schimbătorul de căldură. Concluzia este o altă surpriză: focul arde suprafața schimbătorului de căldură în cazanele CANDLE doar două ore și jumătate din cele 24 de ore ale zilei.

Înseamnă că durata de viață a cazanului CANDLE, cu camera de ardere cu volum variabil, va fi de 10 ori mai mare față de orice alt cazan cu lemne, în care focul arde permanent 24 de ore pe zi!

Ce coș de fum pot să folosesc cu cazanele CANDLE ?

R: Alegerea coșului este dependentă de particularitatea funcționării cazanului, și anume faptul că dacă la pornire temperatura gazelor de ardere este de peste 200°C, după stabilizarea funcționării vom măsura 85°C. Valoarea scăzută a acestei temperaturi - care contribuie și ea la obținerea randamentului deosebit - impun folosirea coșurilor cu izolație termică de cea mai bună calitate, în vederea scăderii nesemnificative a temperaturii până la ieșirea din coș.

Se asigură astfel tirajul necesar arderii corecte și complete a combustibilului și micșorarea posibilității apariției condensatului. Se va asigura curgerea liberă a fumului dacă se va păstra suprafața interioară lipsită de asperități. Acest lucru implică curățarea de câte ori este nevoie. Dacă suntem nehotărâți asupra coșului care se va monta, ceramic sau metalic, vom ține seama de câțiva factori specifici, prezentați mai jos.

Coșurile metalice (din tablă de oțel inoxidabil), au ca avantaje instalarea rapidă și ușoară, rezistență foarte bună la factorii de coroziune din interior sau exterior, încălzirea foarte rapidă a cămășii interioare (câteva minute), curățare ușoară - suprafața interioară având o rugozitate extrem de mică îndepărtarea funinginii se poate face și prin vibrare, posibilitatea "frângerii" și continuării traseului pe altă verticală.

La coșurile metalice se poate realiza o izolație termică oricât de performantă prin alegerea învelișului (cochiliilor) din vată minerală bazaltică de 3-5 cm grosime, densitatea fiind de 85-135 Kg/m3, introduse presat între pereții coșului. Valoarea izolației din costul total al coșului este de 5-7% astfel încât utilizatorul nu trebuie să se îngrijoreze de o creștere mare a prețului, efectul izolării corecte a acestuia fiind însă major, cu implicații asupra consumurilor ulterioare de combustibil și a lipsei gudronului în coș.

Coșurile ceramice, au un aspect plăcut lângă construcțiile vechi sau "stil", foarte bună rezistență în timp, dar necesită o fundație adecvată cu înălțimea coșului - chiar și de 1 m3, se încălzesc foarte greu până la temperatura de regim (5-6 ore), izolarea termică este mai puțin performantă, adecvată pentru cazanele clasice, cu temperaturi permanent mari ale gazelor de ieșire iar rugozitatea interioară mai mare cere o curățare temeinică și periodică.

Cos zidit

Care este lungimea optimă a coșului de fum pentru cazanul CANDLE?

R: Se impun mai multe precizări legate de lungimea coșului. Există situații când construcția imobilului necesită instalarea unui coș foarte lung - de exemplu 10 m, caz în care tirajul va crește mult, cu consecințele cunoscute, respectiv consum exagerat de lemn care face uneori imposibilă funcționarea cazanului (supratirajul se depistează ușor, cazanul emană fum prin etanșări - fenomen însoțit de o vibrație internă de frecvență joasă). Sau, dacă ținem cont de temperaturile în continuă modificare ale mediului ambiant ar trebui să modificăm continuu lungimea coșului - mai lung toamna și primăvara și respectiv mai scurt iarna.

Amintim și faptul că o metodă de calcul precisă pentru dimensionarea coșurilor nu există, fabricantul cazanului fiind cel mai în măsură să indice dimensiunile aproximative, cât mai apropiate de cele corecte ale coșului, prin determinările obținute pe standul de încercări, mai ales că putem să ne referim la cazane cu tiraj natural, cu gazeificare sau tip CANDLE. Evitarea problemelor legate de tirajul variabil prin coș, dependent de secțiunea și lungimea lui dar și de temperatura exterioară, se poate rezolva simplu prin montarea unui regulator de tiraj, montat pe racordul de legătură dintre cazan și coș, sau și mai bine sub punctul de racordare, dacă există posibilitatea, costul fiind nesemnificativ raportat la întreaga instalație de încălzire, cu amortizare în maxim două luni.

Lungimea minimă a coșului de fum este obligatorie, tirajul insuficient sub această lungime perturbând de asemenea funcționarea cazanului CANDLE (coșul nu trage, flacăra are tendința să se stingă, cazanul nu dezvoltă putere). Așadar, vom folosi coșuri cu diametrul interior de minim 160 mm și orice lungime peste 5 și respectiv 6 m, atâta timp cât avem montat un regulator de tiraj profesional, reglat conform manualului de utilizare. Este soluția garantată în funcționare și are cele mai mici costuri de instalare și întreținere. Regulatorul de tiraj, se montează după ieșirea fumului din cazan și are rolul de a menține constantă viteza de trecere a aerului prin cazan (tirajul), de la intrarea prin partea de sus, până la ieșirea prin racordul coșului de fum din spatele cazanului, el introducând în coș o cantitate suplimentară de aer din afara cazanului.

Pentru cazanele care vor fi instalate pe coșuri existente cu înălțime mică, sau dacă nu există posibilitatea montării unui coș cu parametri de catalog, putem să mărim tirajul prin modificarea poziției supapei de control a puterii, prin tragere spre fața cazanului cu aproximativ 1cm. Această operație implică slăbirea celor două piulițe înalte din spatele telescopului distribuitorului de aer, în absența focului, și folosirea unui trăgător pentru repoziționarea supapei în timpul arderii. Această ajustare are implicații negative asupra randamentului arderii, respectiv asupra duratei arderii, care poate scădea la jumătate sau mai pu?in, consumul de lemn dublându-se. Soluția optimă este coș de înălțime corespunzătoare și regulator de tiraj pentru coș.

Cum se curăță un cazan CANDLE?

Intervalul de timp pentru curățarea cazanului este dependent de tipul și umiditatea combustibilului folosit.

Folosirea lemnului tăiat în vara sau toamna anului curent, va produce depuneri masive de gudron în interiorul cazanului, fapt care va înrăutăți transferal termic și va scădea drastic randamentul. Acest lucru înseamnă dublarea cantității de lemn folosită și dublarea costurilor cu încălzirea. Mai înseamnă și imposibilitatea ridicării temperaturii în cazan la mai mult de 60°C. Curățarea se va face chiar săptămânal, folosindu-se metoda chimică.

Pentru aceasta, se vor folosi 2-3 pliculețe cu prafuri de curățare, care se vor amplasa pe partea dorsală a distribuitorului de aer, înaintea aprinderii focului. Are loc calcinarea depunerilor de gudron care se fracționează la suprafață și în adâncime și care își pierd aderența la pereții cazanului. Se poate proceda după aceea, fără efort, la îndepărtarea mecanică - folosind o perie metalică cilindrică - a reziduurilor rezultate.

Dacă ardem exclusiv brichete din lemn și/sau peleți, curățarea cazanului se va face doar primăvara, la terminarea sezonului de încălzire, depunerile fiind minime, constituite în general din funingine. Același efect îl are arderea lemnului uscat, cu minim doi ani vechime. La nevoie, se poate aplica pentru curățare aceeași metodă descrisă mai sus.

Cum se instalează un cazan CANDLE ?

R:. Suntem fericiții posesori ai cazanului CANDLE. Urmează să-l așezăm în locul care i s-a rezervat. Spre deosebire de competitorii săi, nu este nevoie să turnăm beton refractar pentru a fixa cazanul și nici nu trebuie etanșat față de podea cu soluție siliconică specială. Lucrurile sunt mult mai simple - după atașarea picioarelor reglabile prin înșurubare, asigurăm verticalitatea cazanului, montăm kitul de supravegherea cazanului și distribuție a agentului termic și suntem gata să racordăm tot ansamblul cu instalația interioară de încălzire.

Operațiunea implică 30 - 40 de minute de muncă pentru un instalator cu experiență. Bineînțeles, trebuie să avem kitul specific cazanului preasamblat. Schimbarea locului de amplasare sau reglajul fin al poziției se face foarte ușor de o singură persoană, pivotând cazanul pe câte un picior (suntem siguri că ați mutat frigiderul din bucătărie în același fel). Rugăm cititorii care au descoperit un mod mai simplu de manipulare a cazanului, să ne atenționeze pentru a face publică metoda respectivă.

Ce se întâmplă la arderea lemnului verde?

R: Posesorii mai vechi de cazane pe lemn cunosc această problemă. Să explicăm pe înțelesul tuturor, prezentând mai întâi tabele și grafice rezultate din activitatea de cercetare și transpuse în normative. Pentru aparatele destinate să funcționeze cu combustibil lemnos, umiditatea medie variază în funcție de durata uscării, conform valorilor menționate în tabelul de mai jos (PTA2_NA 1). Pentru încercări și pentru funcționarea normală a aparatelor se recomandă utilizarea lemnelor de foc cu umiditatea totală de maxim 18% (cf. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 459 bis/27.06.2003).

Tabelul 1.

Arderea lemnului

Dependența puterii calorifice de cantitatea de apă din lemn.

Dependența puterii calorifice de cantitatea de apă din lemn

Fig.1 Dependența puterii calorifice de cantitatea de apă din lemn

Dacă reprezentăm grafic procesul de uscare a lemnului, vom obține:

procesul de usacare al lemnului

Fig.2 Uscarea naturala a lemnului.

Să încercăm să explicăm ce se întâmplă la arderea lemnului verde.

La ieșirea din pădure, după tăiere, în fiecare buștean există aproximativ 60% apă. Acesta este motivul pentru care lemnul de foc nu se vinde la tonă ci la metru cub - mai precis la metru ster care ține cont de împachetarea cu goluri a buștenilor într-un metru cub. Ajuns acasă cu lemnul tăiat în grabă toamna, proaspătul posesor de instalație de încălzire cu centrala pe lemne va dori bineînțeles să aprindă lemnul pe care tocmai l-a mărunțit la dimensiunile din manualul cazanului și pe care l-a așezat în stive ordonate în magazie. Dar, surpriză - chiar dacă focul, ajutat să se aprindă cu așchii și deșeuri uscate de rășinoase pare să pornească, totuși după scurt timp se stinge. Sau dacă nu se stinge arde rău, face mult fum și nu e capabil să încălzească apa din cazan.

Și în plus, pe pereții cazanului se depune o substanță neagră, vâscoasă, urât mirositoare și acidă. S-a defectat așa de repede cazanul? Ce se întâmplă? Este normal? Păi sigur că da, onorabilul tocmai a încercat să aprindă cele 60 de Kg de apă din bușteanul mărunțit, cu ajutorul celor 40 de Kg de lemn, dar n-a reușit (pentru ușurința urmăririi explicației, am considerat că s-au introdus 100Kg de lemn verde în cazan). Și nici nu va reuși, pentru că nimeni nu poate să ardă apa! Va trebui să așteptăm evaporarea ei din lemnnul cu pricina pentru a putea valorifica masa combustibilă și a ne putea încălzi. Cantitatea de apă pe care o conține lemnul în stare naturală poate fi teoretic eliminată prin încălzire la 100°C într-un timp determinat. Procesul de evaporare a apei din lemn este unul de durată dacă se folosește uscarea naturală. În cazul ipotetic cu tăierea lemnului în ianuarie (Fig. 2) trebuie să treacă 14 luni pentru ca umiditatea să ajungă la pragul de 20% la care avem pretenții de ardere eficientă. Iar cum copacii se taie începând cu primăvara fiecărui an înseamnă că trebuie să ardem în iarna anului viitor, lemnul tăiat în primăvara aceasta.

Din Tabelul 1 învățăm că lemnul se usucă mai repede dacă este tăiat cât mai scurt și dacă este spart la grosimea convenabilă și de asemenea că este bine uscat după doi ani. Din Fig. 1 aflăm alt lucru interesant și anume că puterea calorifică a lemnului vechi de 18 luni este cu 40% mai mare decât a celui verde, ceea ce înseamnă că trebuie să ardem cu 40% mai mult lemn verde decât dacă ar fi uscat. Evident că și costul încălzirii crește cu același procent. Neplăcut, nu? Umiditatea lemnului la un moment dat se măsoară cu umidometrul (higrometrul). Vom remarca și o altă deosebire față de cazanele cu gazeificare care au nevoie pentru funcționare corectă, respectiv producerea gazeificării, de lemn sub formă de buștean cu lungimi peste 0,5 m. Dimpotrivă, pentru o umplere foarte bună a camerei de ardere cilindrice, CANDLE are nevoie de lemn cu lungimea maximă de 45 și respectiv 55 cm și cu o grosime cât mai mică.

Înseamnă că în extremis, vom putea folosi lemn achiziționat primăvara sau la începutul verii, deoarece prin tăiere și spargere în bucăți subțiri vom permite uscarea mai rapidă a lemnului, umiditatea acestuia ajungând în apropierea valorii de 25%. Vom avea față de cazul ideal - sub 20% umiditate - un consum de lemn majorat, depuneri apreciabile de gudron și reducerea temperaturii agentului termic. Un mod eficient de spargere a bucăților de lemn tăiat în prealabil la lungimea convenabilă se poate vedea în clipul de mai jos.


Ce combustibil trebuie să cumpărăm?

R: Am răspuns mai sus ce umiditate trebuie să aibă lemnul. Comercianții ne propun spre cumpărare o varietate mare de specii de lemn de foc, de cele mai multe ori specifice regiunii în care locuim. Ce vom alege? Pentru a răspunde, vă prezentăm mai jos puterea calorifică inferioară specifică pentru câteva tipuri de combustibil compatibil cu cazanul CANDLE, după care vom vorbi pe scurt despre diferențele la ardere.


Porumb:...................................................Cca. 7,2 Kwh/Kg (6.200 Kcal/Kg)
Salcâm:...................................................Cca. 6,3 Kwh/Kg (5.420 Kcal/Kg)
Carpen:...................................................Cca. 5,3 Kwh/Kg (4.560 Kcal/Kg)
Molid, brad:...........................................Cca. 4,5 Kwh/Kg (3.870 Kcal/Kg)
Pin:.............................................................Cca. 4,4 Kwh/Kg (3.784 Kcal/Kg)
Arțar, mesteacăn:.............................Cca. 4,2 Kwh/Kg (3.612 Kcal/Kg)
Fag:...........................................................Cca. 4,1 Kwh/Kg (3.526 Kcal/Kg)
Stejar:......................................................Cca. 3,7 Kwh/Kg (3.180 Kcal/Kg)
Plop:.........................................................Cca. 3,1 Kwh/Kg (2.666 Kcal/Kg)

Să alegem spre comparație fagul - se pare cel mai folosit lemn pentru foc.
Carpenul: este de 1,3 ori mai tare ca putere calorifică decât fagul.
Salcâmul: este singurul care arde la fel de bine verde ca și uscat. Ca putere calorifică este de 1,2 ori mai tare decât carpenul și de 1,5 ori decât fagul!
Stejarul: are aproximativ 0,9 din puterea calorifică a fagului dar are un timp de ardere foarte îndelungat.
Mesteacănul: lemnul elitei occidentale. La fel ca și cireșul, nu produce fum la ardere, fiind foarte recomandat pentru focul în șeminee deschise. Ar fi interesant de exploatat puterea calorifică redusă a plopului în perioadele de toamnă și primăvară, când avem un necesar de căldură redus în sistem, mai ales ziua, când beneficiem de efectul de seră. Dezavantajul puterii calorifice reduse se transformă în avantaj, cazanul nefiind stresat de supraîncălzire. Un caz cu totul deosebit este porumbul, folosit sub formă de știuleți, tocătură de știuleți sau porumb boabe. Ca energie înmagazinată, 2 Kg de porumb boabe = 1 litru de motorină. Se poate folosi doar împreună cu lemnul deoarece nu conține lignină iar singur produce depuneri greu de curățat de pe suprafața schimbătorului de căldură.

Brichetele sau peleții au aceeași putere calorifică cu a lemnului din care provin, dar oferă o umplere mult mai bună a cazanului, care în cazul lemnelor este de aproximativ 70% din volumul său. În plus, dacă sursa este de încredere, pot avea umiditate de 10%, asta însemnând dublarea timpului de ardere. Pentru a îmbunătăți efectul de curățare a cazanului și a coșului, vă recomandăm să amestecați coji proaspete de cartofi în focar, împreună cu lemn de plop și / sau anin. Acest lucru va ajuta la desprinderea gudronului/funinginii de pe interiorul cazanului, care vor fi apoi evacuate prin coș. Cărbunele se arde exclusiv în cazane din fontă dacă dorim să păstrăm durata de funcționare specificată de constructor.

Putem arde peleți sau brichete din lemn sau paie?

R: Răspunsul la această întrebare rezultă din construcția cazanului. Să ne întoarcem puțin în istoria recentă. Prima variantă a cazanelor CANDLE avea un grătar amplasat deasupra ușii cenușarului. S-a renunțat la această construcție din două motive: se scurta durata arderii cu 6-8 ore pentru o încărcătură de lemn și nu se puteau folosi peleții! Actualmente, baza metalică etanșă a cazanului și stratul de beton refractar de deasupra (care înlătură orice risc de incendiu) dar și eliminarea grătarului, oferă posibilitatea folosirii peleților sau a brichetelor de orice formă și dimensiune. Este chiar benefic pentru confortul dumneavoastră, arderea peleților, a brichetelor sau combinația lor ducând la dublarea timpului de ardere față de varianta lemn de fag.

Explicația: Folosirea peleților asigură o umplere de peste 95% a camerei de ardere față de 70% în cazul lemnului, densitatea de masă lemnoasă - deci de energie este mai mare, iar umiditatea lor este sub 10%. Brichetele sau peleții au aceeași putere calorifică cu a lemnului din care provin dar densitate mai mare. Cel mai avantajos combustibil: brichetele torefiate din rășinoase care sunt și cel mai greu de găsit. Folosirea brichetelor din paie este condiționată de umiditatea la care au fost brichetate, ca și în cazul rumegușului din lemn; dacă sursa primară - rumeguș, talaș sau paie - a fost umedă, brichetele respective ard greu, capătă aspect de burete, se umflă și crează reziduuri compacte cu aspect de cărbune, fără să cedeze căldură.

Se pot arde cărbuni în cazanele CANDLE ?

R: Da, în principiu se pot arde cărbuni. Dar... Se știe că arderea lignitului (cărbune brun) produce o cantitate de cenușă aproape egală cu cantitatea de cărbune introdusă în cazan. În aceste condiții, la un anumit interval de timp după pornire, distribuitorul de aer se va afunda și "sufoca" în propria cenușă, arderea în continuare a cărbunelui fiind imposibilă. O funcționare apropiată de arderea lemnului are loc însă dacă folosim turbă sau brichete din turbă. Se poate arde cărbune brichetat, sau antracit (cărbune de piatră), durata arderii practic dublându-se.

Temperaturile extreme generate, mirosul greu suportabil și conținutul mare de sulf, oferta redusă ca și prețul prohibitiv al acestora, nu constituie o opțiune pe termen lung ci numai în cazuri deosebite, când nu dorim să vizităm cazanul mai multe zile. Lemnul practic nu conține sulf, spre deosebire de cărbune care produce un condens extrem de acid, cu consecințele știute ale corodării cazanului și coșului. Depozitarea cenușii acide de cărbune este și ea o problemă, spre deosebire de cenușa potasică rezultată din arderea lemnului, care este un bun ameliorator pentru sol.

Iată-ne ajunși la sfîrșitul prezentării. Pentru o parte dintre dumneavoastră sperăm să fi fost o lectură plăcută, pentru alții - o sursă nouă de informații. Pe cei care s-au convins de unicitatea cazanelor noastre și au devenit proprietarii unuia, îi asigurăm în continuare de tot suportul nostru pentru orice problemă legată de exploatare, așa cum am procedat și la punerea în funcțiune. Nu putem prezenta amănunte de fabricație, dar vă asigurăm că este cel mai robust cazan comercializat în Europa, cel mai simplu de transportat, de instalat și de pus în funcțiune, cu finisaje de excepție. Veți acorda un minim de timp din viața dumneavoastră încălzirii cu lemne și veți aloca un minim de buget pentru combustibil. Mulțumirea noastră este să primim aprecierile dumneavoastră. Nu mai stați pe gânduri, acționați, investiți pe termen lung, protejați-vă casa și familia.

Cazanele CANDLE - o revoluție în încălzirea cu lemne!