Cum optimizezi procesul arderii pentru cazanele CANDLE


Procesul arderii cazane CANDLE

Funcționarea cazanelor CANDLE se bazează pe câteva elemente adiționale care optimizează procesul arderii.

Cel mai important dintre acestea este termovana cu trei căi, și anume modelul VTC 511 cu element termosensibil de 60°C produs de ESBE Suedia, pe care o folosim din anul 2012 în kit-ul de supraveghere al cazanelor pe lemne CANDLE, cu rezultate remarcabile.

Aceasta termovană este evoluția firească a termovanelor cu reglarea temperaturii pe un singur port. Corpul robust este turnat din fontă, are filete interioare iar elementul termosensibil se poate înlocui la nevoie fără demontarea din instalație, după izolarea porțiunii de conductă.

Este o termovană cu by-pass automat, pe măsură ce crește temperatura în cazan, portul A se deschide progresiv iar portul B se închide corespunzător, astfel încât la intrarea în returul cazanului (portul AB), după palierul de pornire, vom avea permanent o temperatură a agentului termic de 60°C, riguros constantă.

Menținerea unei temperaturi ridicate și stabile pe retur, pe întreaga durată a ciclului de combustie, asigură un randament ridicat al cazanului, depuneri reduse de gudron și o durată de viață mărită.

Fig. 1 este schema simplificată a unei instalații de încălzire cu combustibil solid, iar Fig. 2 reprezintă grafic prezentarea de mai sus.
Incalzire cu combustibil solid
Fig. 1

Grafic incalzire Candle
Fig. 2

În Fig. 3 este prezentată comparativ funcționarea unei scheme cu termovană automată versus termovană clasică pentru încălzirea unui acumulator. La montajul clasic este obligatoriu să inserăm un robinet de echilibrare în by-pass-ul dintre turul instalației și termovană!

Temonava
Fig. 3

Observăm în prezența robinetului de echilibrare amplitudinea mare a variațiilor de temperatură în returul cazanului, care se transformă în pierderi de energie, respectiv consum suplimentar de combustibil și depuneri suplimentare de gudron. Și funcționarea cu o mare constanță în timp a instalației cu termovană modernă.

Putem să abordăm funcționarea cazanului și din perspectiva echipării cu termovană sau cu două pompe – respectiv circulație și recirculare agent termic.

Avantajele termovanei sunt evidente pentru procesul arderii:

 • funcționare foarte precisă în raport cu temperatura dorită de lucru;
 • fiind un dispozitiv termomecanic, nu consumă energie electrică;
 • are preț redus față de o pompă de recirculare;
 • elimină şi termostatul de comandă a pompei de recirculare;
 • se montează în orice poziție;
 • nu necesită întreținere în condiții normale de exploatare;
 • durată de viață foarte mare;
 • temperatura agentului termic atât pe tur cât și pe returul cazanului va fi riguros constantă după 10 minute de la aprinderea focului, cu implicaţii asupra economiei de combustibil şi stabilităţii sistemului;
 • impact pozitiv asupra mediului prin reducerea cantității noxelor emise de cazan;
 • păstrarea depunerilor de gudron la valorile cele mai mici posibil de obținut;
 • reduce consumul de combustibil prin lipsa variațiilor de temperatură pe tur și retur.

Se reduce de asemenea timpul de instalare și reglare și costul instalației.