Cazanele CANDLE se incadreaza in programul CASA VERDE


Cazanul CANDLE in programul Casa Verde

Cercetări preliminare privind calitatea procesului de ardere în cazanul cu combustibil solid CANDLE şi impactul asupra mediului.

Deoarece problemele de mediu devin din ce în ce mai relevante, a fost începută coordonarea cerințelor privind echipamentul cazanelor cu combustibil solid de putere mică.

Prin aplicarea standardului EN 303-5 al Comitetul European pentru Standardizare (CEN), au fost stabilite cerinţele referitoare la cazanele cu putere nominală de până la 300 kW, iar cerinţele privind cazanele cu putere nominală de până la 50kW au fost stabilite prin standardele EN 13229:2001, EN 13240:2000, EN 12815:2001 şi EN 12809:2001.

Controlul eficient al procesului de ardere, nu numai că prelungeşte timpul de ardere a încărcăturii dar reduce şi cantităţile de emisii poluante, care nu vor depăşi valorile limită stabilite în standardele menţionate mai sus.

Obiectivul cercetării este de a efectua evaluarea calităţii procesului de ardere şi măsurarea concentraţiilor de poluanţi emişi de familia cazanului cu combustibil solid CANDLE, cu ajutorul analizorului de gaze.

Metodologie

Testele sunt efectuate prin arderea lemnului de esenţă tare, nonconifere cu umiditatea de ~ 20%, în cazanul cu combustibil solid CANDLE 35. Concentraţiile de produse de combustie sunt măsurate cu ajutorul unui analizor portabil pentru poluanți gazoşi Testo 350 XL.

Eşantioanele de fum se iau la o distanță de 1,5 metri de cazan, în secţiunea centrală a conductei de evacuare fum. La început, până la stabilizarea procesului de ardere, măsurările se fac la intervale de 20 minute, iar după stabilizarea arderii, măsurările se fac la fiecare 30 de minute.

Concentrațiile de poluanți sunt estimate pe parcursul a 3,5 ore la viteza de 1,0 l/min. Măsurătorile se fac la începutul procesului de ardere a biocombustibilului, aproximativ la 10 minute după aprinderea lemnului, şi ulterior după ce arderea s-a stabilizat.

Rezultate:

În perioada 01.04.2011 – 09.06.2011 concentraţia de CO (ppm) şi temperatura gazelor rezultate (°C) au fost măsurate zilnic, preluând mostre ale produselor de ardere. La începutul experimentului procesul de aprindere a lemnului este în plină desfăşurare, timp în care temperatura gazelor rezultate este scăzută, iar concentraţia lor este mai ridicată (7000-8000 ppm).

Acest proces este comun pentru toate cazanele care utilizează biocombustibil; câtă vreme combustia lemnului nu a atins randamentul maxim, particule nearse sunt eliminate în mediul înconjurător.

După aproximativ 25 de minute procesul de ardere se stabilizează, temperatura în cazan a crescut iar concentraţia gazelor eliminate a scăzut semnificativ. La 60 minute de la aprindere, la combustie maximă a încărcăturii cazanului, concentraţia CO nu a depăşit 3000 ppm.

După 90 de minute combustia s-a stabilizat, iar parametri temperatură şi CO au oscilat în limitele de la 5 la 10% în jurul valorii de 45 °C și, respectiv, 4000 ppm.

Concluzii: Centrala CANDLE este compatibila CASA VERDE

Concentraţia medie de CO nu depăşeşte limita de 4000 ppm. Pe măsură ce are loc combustia lemnului, considerabil mai puţin poluanţi gazoşi sunt eliminaţi în mediul înconjurător, comparativ cu începutul arderii.

În urma măsurării parametrilor fluxului de gaz şi a concentraţiilor de poluanţi, s-a concluzionat că funcţionarea cazanului şi procesele de ardere pot fi optimizate prin reglarea fluxului de aer proaspăt, ajustând astfel arderea şi temperatura din cazan.

CANDLE Casa verde
Concentraţia oxidului de carbon în funcţie de temperatură, calculată folosind valorile medii măsurate în timpul cercetării.

În sprijinul afirmaţiilor de mai sus, găsim informaţii preţioase în saitul oficial al cantonului Berna din Elveţia, în secţiunea Protecţia aerului. Documentele şi videoclipurile prezentate sunt accesibile în limbile franceză şi germană.