Boilerul de apă caldă menajeră (ACM), o problemă?


Boiler de apa calda menajera

Boilerul de apă caldă menajeră – cât de important este să acordăm o atenție specială instalării boilerului de apă caldă menajeră (ACM), vom vedea din cele expuse mai jos.

Pentru că în practică se folosesc mai multe moduri de automatizare a procesului de producere a apei calde menajere, să le analizăm pe rând și să tragem concluziile necesare.

Considerăm folosirea unui boiler termoelectric cu o singură serpentină.

Instalare ACM – cazul 1

1. Alimentarea boilerului se face de pompa de circulație a instalației de încălzire centrală, în condițiile specificate mai jos.

Instalare ACM

Serpentina (schimbătorul de căldură) boilerului are o putere apreciabilă, ea fiind construită dintr-o conductă cu diametrul minim de ¾” și cu lungimea de ordinul metrilor.

Mai ales în cazul în care boilerul de apa caldă menajeră se amplasează în imediata vecinătate a cazanului, prin racordare obișnuită cu robineți olandez, inevitabil se produce șuntarea permanentă a cazanului și a instalației de încălzire datorită faptului că agentul termic va circula prioritar prin porțiunea de circuit cu pierderi hidraulice minime, respectiv prin serpentina boilerului și foarte puțin prin instalația de încălzire.

Vrem sau nu, avem prioritate de ACM.

La prima pornire a cazanului este acceptabil, apa menajeră se încălzește rapid, dar în funcționarea zilnică încălzirea incintei se va face defectuos, mai ales în zilele geroase, iar temperatura apei din boiler va fi egală cu temperatura agentului termic, situație nedorită, chiar periculoasă, mai ales dacă apa caldă menajeră este folosită și de copii fără experiență.

Modul de reglare: deschiderea 5 – 10% a unuia din robineții de pe serpentină, celălalt rămânând 100% deschis.

Concluzie: metoda este un compromis, vom avea timp de încălzire a apei menajere foarte mare, mai ales la un consum mare, iar temperatura apei va fi la un moment dat egală cu temperatura agentului termic;

 • se poate monta o vană de amestec pe circuitul apei menajere care limitează temperatura la robinet la o valoare convenabilă;
 • instalația de încălzire funcționează cu putere diminuată;
 • temperatura mare a ACM produce pierderi de energie suplimentare prin izolația boilerului;
 • costuri – scăzute.

Nerecomandat la folosirea cu cazanele CANDLE®.


Instalare ACM – cazul 2

2. Adăugarea unei pompe dedicate pentru alimentarea boilerului, folosită pe scară destul de largă încă, implică existența unui termostat de imersie care citește permanent temperatura apei din boiler și care comandă pornirea / oprirea acesteia.

Instalare boiler apa menajera

Procesul de încălzire a apei este următorul: cât timp apa din boiler are temperatura mai mică decât cea reglată, pompa funcționează și circulă agentul termic prin serpentina boilerului.

La atingerea temperaturii setate, pompa de oprește. Dacă nu se acordă atenție alegerii pompei și reglării corecte a debitului acesteia, se pot produce dezechilibre mari în funcționarea instalației de încălzire, cu afectarea confortului în locuință.

Modul de reglare:

 • un termostat electronic permite reglajul strâns al temperaturii apei din boiler prin reglarea convenabilă a histerezisului (1 – 2°C);
 • folosirea termostatelor cu sondă și capilar oferă histerezisul de 6 – 10°C, nereglabil, al aparatului respectiv.

Concluzie: metoda oferă implicit prioritate de ACM, fiind de asemenea un compromis, datorită faptului că după atingerea temperaturii maxime setate temperatura ACM continuă să crească, pompa de circulație împingând în continuare agentul termic în serpentina boilerului prin pompa oprită a acestuia;

 • la un moment dat, mai ales dimineața, după inactivitatea din timpul nopții, apa caldă ajunge la temperatura agentului termic, cu consecințele arătate la punctul anterior;
 • pierderi suplimentare de energie prin izolația boilerului;
 • costuri – mari, mai ales dacă folosim un termostat electronic.

Nerecomandat la folosirea cu cazanele CANDLE®.


Instalare ACM – cazul 3

3. Folosirea unei electrovane pentru termostatarea apei calde este similară cu folosirea pompei dar fără dezavantajul creșterii temperaturii peste temperatura setată.

Este necesar, ca de obicei, un termostat – electronic sau cu tub capilar – care măsoară permanent temperatura apei din boiler.

Boiler apa menajera - ACM

Modul de reglare: cu ajutorul termostatului se stabilește temperatura apei calde la valoarea dorită, uzual 50 – 55°C;
– electrovana fiind de tipul ,,totul sau nimic”, temperatura nu poate crește peste temperatura reglată.

Concluzie: față de metodele anterioare, chiar realizăm o termostatare a boilerului;

 • avem deasemmenea prioritate de ACM, fără afectarea încălzirii incintei;
 • totuși suntem dependenți de asigurarea continuității rețelei de energie electrică pentru funcționarea electrovanei;
 • în plus avem un aparat electromecanic ce lucrează la temperaturi relativ mari și deci o posibilă fiabilitate redusă;
 • pierderi de energie prin izolație normale;
 • costuri de instalare medii.

Tolerat la folosirea cu cazanele CANDLE®.


Instalare ACM – cazul 4

4. Boilerul este înseriat cu circuitul de încălzire.

Cea mai simplă metodă de încălzire a ACM. Implică o secțiune a serpentinei boilerului corespunzătoare debitului necesar pentru agentul termic din instalația de încălzit, cea ce este imposibil la instalațiile mari.

ACM

Modul de reglare: nu se poate regla temperatura ACM, valoarea acesteia fiind aproape tot timpul funcționării cazanului egală cu temperatura agentului termic.

Concluzie: Modul de conectare la instalație și modul de funcționare este însoțit de cele mai mari pierderi prin izolația boilerului, comparativ cu metodele expuse până acum;

 • nu toate boilerele acceptă temperaturi mari de funcționare în regim de durată.

Nerecomandat la folosirea cu cazanele CANDLE®.


Instalare ACM – cazul 5

5. Folosirea unui robinet termostatat cu sondă și capilar.

Ooferă câteva avantaje față de metodele anterioare, performanța maximă fiind atinsă la funcționarea cu schema impusă pentru instalarea cazanelor CANDLE, aflată în manualul acestuia.

instalare corecta boilder de apa menajera - ACM

După deschiderea termovanei cazanului la temperatura de 60°C, are loc încălzirea rapidă a apei din boiler.

Pe parcursul a 24 de ore de funcționare, robinetul termostatat se va deschide corespunzător doar atunci când este folosită apa caldă, în restul timpului asigurând printr-o deschidere minimă menținerea temperaturii apei la valoarea setată.

După epuizarea combustibilului, boilerul de apă caldă menajeră se comportă ca un mic acumulator de căldură (puffer), transferul de energie având loc în sens invers, de la apa din boiler către agentul termic din instalația de încălzire, prin intermediul serpentinei boilerului, fenomenul oprindu-se la scăderea temperaturii agentului termic la valoarea de 50°C, când se închide termovana cazanului iar pompa de circulație se oprește.

La aprinderea focului la interval de 24 de ore, cazanul ridică temperatura apei din boiler de la 50°C la 55 – 60°C într-un timp scurt, temperatura agentului termic scăzînd rareori la 45 – 40°C la terminarea combustibilului din cazan.

Modul de reglare: se face simplu, din capul gradat al robinetului termostatat, de regulă la valoarea de 50 – 55°C.

Concluzie: metoda este simplă, precisă, ieftină, robustă, asigură cel mai ridicat confort, cele mai mici pierderi prin izolația boilerului și ameliorează randamentul instalației pe perioade scurte de timp;

 • nu depinde de energia electrică, nu are nevoie de întreținere și nu implică cumpărarea unui boiler cu temperatură maximă de funcționare de valoare mare.

Acceptat fără rezerve la funcționarea cu cazane CANDLE®!

La final, trebuie să amintim că doar o mică parte din boilerele termoelectrice murale au posibilitatea montării unei teci cu adâncimea de 12 – 15 cm pentru senzor cu capilar, lucru pe care trebuie să-l aveți în vedere la achiziționarea unuia. La boilerele fără posibilitatea montării unei teci adânci sau fără teacă, senzorul se poate monta pe conducta de retur a boilerului.

Acordați de asemenea atenție calității izolației la boilerul de apă caldă menajeră, valoarea pierderilor de energie în 24 de ore fiind specificată în fişa tehnică a boilerului.

Citește și: Sistemul de încălzire CANDLE

(CANDLE 18 KW | CANDLE 20 KW | CANDLE 30 KW | CANDLE 35 KW | CANDLE 50 KW)