Sistemul de încălzire CANDLE explicat pas cu pas


sistemul de inclzire candle

Cazanele cu lemne CANDLE® dozează extrem de bine cantitatea de combustibil ars în fiecare moment, grație principiului constructiv cu totul deosebit de al oricărui alt cazan existent pe piață.

Totuși, o proiectare și o execuție defectuoasă a instalației de supraveghere și distribuție a agentului termic, pot compromite performanțele termice și de consum, cu afectarea confortului din imobilul în care este instalat și creșterea considerabilă a costurilor de exploatare.

De aceea, vă prezentăm și vă propunem Sistemul de încălzire CANDLE®.

Încă din anul 2012, pe baza încercărilor comunicate de producător și a testelor efectuate în țară cu diverse echipamente, am hotărât includerea schemei de montaj – pe care o vom analiza în cele ce urmează – în manualul care însoțește cazanele noastre.

Trebuie să precizăm că folosirea schemei respective asigură acordarea condiționată a garanției pe perioada celor 6 ani.

Am pornit de la câteva considerații care pot constitui un caiet de sarcini, și anume:

– Pornirea se va face în timp cât mai scurt, în vederea minimizării depunerilor de gudron până la depășirea temperaturii de condensare a fumului;

– Temperatura agentului termic la intrarea în cazan va fi riguros egală sau mai mare cu valoarea de 60°C, pe tot timpul existenței focului în cazan;

– Temperatura agentului termic după epuizarea combustibilului, nu va scădea sub valoarea de 45°C, până la următoarea reîncărcare și aprindere;

– Măsurarea temperaturii agentului termic se va face cu precizie cât mai mare;

– Nu se va depăși debitul maxim al agentului termic comunicat de producător;

– Ecartul variațiilor de temperatură ale agentului termic pe tur și respectiv pe retur tinde către zero;

– Pentru a nu afecta încălzirea locuinței, boilerul de ACM va fi termostatat cu elemente termostatice de reglare a temperaturii;

– Consumul de energie electrică va fi cât mai mic posibil sau nul;

– Proveniența componentelor kit-ului de supraveghere, va asigura durata de viață a acestuia egală cu garanția cazanului.

Realizarea montajului se face pe verticală, între cele două racorduri de tur – retur. Ne vom folosi de construcția verticală a cazanului pentru a ocupa cât mai puțin spațiu în spatele lui și implicit în camera tehnică.

Să analizăm pas cu pas configurația de mai jos.

Componentele sistemului de incalzire CANDLE

1. Cazan CANDLE®
2. Termovană
3. Pompă clasa A, funcţie auto
4. Regulator tiraj
5. Coş de fum
6. Robinet termostatat

Avantajele notabile ar fi următoarele:

– amplasarea termostatului pentru comanda pompei de circulație în imediata vecinătate a turului cazanului permite citirea rapidă și corectă a temperaturii;

– posibilitatea introducerii unei cantități de ulei mineral (de motor sau cutie de viteze) în teaca termostatului, în vederea creșterii apreciabile a vitezei și preciziei sesizării modificării temperaturii de către sonda termostatului

– folosirea în avantajul nostru a histerezisului termostatului de imersie, așa cum vom explica mai jos.

Termovana cu trei căi

Componenta cu cel mai mare impact asupra funcționării instalației de încălzire este termovana cu trei căi . Detaliile constructive și de funcționare ale ei contribuie decisiv la performanțele deosebite ale cazanelor CANDLE®.

Despre funcționarea acestor termovane amintim că elementul termosensibil începe să se deschidă la temperatura de 60°C, fiind deschis maxim la 70°C. La terminarea arderii, temperatura agentului termic începe să scadă și termovana se va închide complet la 50°C. Rețineți aceste valori, este foarte important!

În tot acest timp, termostatul pentru comanda pompei este „spălat” de agentul termic ce trece și prin termovană.

Vom regla anclanșarea pompei de circulație la 57°C, astfel încât aceasta să pornească puțin înaintea deschiderii termovanei, lucru care va produce uniformizarea rapidă a temperaturii în cazan pe toată înălțimea sa, în tot volumul agentului termic.

Odată cu pornirea pompei, temperatura citită pe turul cazanului va prezenta o ușoară scădere, datorită împingerii agentului termic cu temperatură mică de la baza cazanului, urmând ca în timp scurt tot volumul acestuia să ajungă la temperatura de 60°C.

Are loc mișcarea agentului termic prin „circuitul mic” ( by-pass): tur cazan – termovană – pompă de circulație – retur cazan.

Aici facem o altă precizare: termostatele de imersie au un histerezis declarat de producător de 6-8°C, adică își vor închide contactul electric la temperatura reglată și îl vor deschide la o temperatură mai mică cu 6-8°C, tipic 7°C.

Niciodată comutarea nu se va face la aceeași valoare a temperaturii, la creșterea – respectiv descreșterea acesteia.

În schema noastră vom regla din butonul termostatului pornirea pompei la 57°C, urmând ca oprirea acesteia să se facă la 57-7 = 50°C, respectiv la aceeași temperatură la care se va închide și termovana cu trei căi!

Sub această temperatură, funcționarea în continuare a pompei n-ar face decât să circule apa prin cazan, fără un scop anume, termovana ținând „circuitul mare” închis.

Prin „circuit mare” înțelegem traseul: tur cazan – înstalație de încălzire – termovană cu trei căi – pompă circulație – retur cazan.

Prezența uleiului în teaca termostatului asigură transmiterea fără abatere a temperaturii agentului termic, în vederea pornirii și opririi precise a pompei de circulație.

Odată inițiat procesul de pornire a cazanului, are loc activarea pompei în condițiile de mai sus, care nu se va opri nici măcar o dată până la epuizarea combustibilului, modificându-și turația și puterea consumată pe baza informațiilor primite de la robineții termostatați de pe calorifere astfel: la inițierea cazanului, camerele au temperatură scăzută, robineții reacționează și se deschid la maxim.

Pompa „vede” necesarul mare de debit și funcționează pe putere maximă. Pe măsura încălzirii camerelor, robineții termostatați încep să se închidă, pompa sesizează, și își va scădea turația și puterea în mod corespunzător.

Scăderea debitului vehiculat de pompă produce o ușoară creștere a temperaturii în cazan, care-și va închide clapeta de aer și va diminua focul până la ardere mocnită.

Acțiunile de mai sus nu se produc brusc, ci în proces lent, perfect sincronizat, care are ca efect un consum minim de combustibil și un confort maxim datorat temperaturilor permanent constante în încăperile locuinței.

După punerea în funcțiune, se vor face corecții asupra termostatului pompei, o dată pe zi, la terminarea arderii, până când oprirea pompei vom observa că are loc la temperatura de 50°C.

Este mult mai important decât pornirea pompei undeva între 55 și 60°C!

Ne mândrim cu faptul că suntem prima firmă din România care poate livra cazane cu combustibil solid complet echipate, conform cu montajul explicat mai sus și expediat odată cu cazanul, gata de aprinderea focului în maxim 1 oră.

Singurul reglaj, care de altfel se face doar „la cald”, este lungimea lanțului regulatorului de temperatură!